Digitale hulpmiddelen

Muismedia heeft inmiddels verschillende hulpmiddelen ontwikkeld voor scholen, zoals een digitaal personeelsdossier en een studeer-wijzer. Indien u hierin interesse heeft, dan kunt u contact opnemen of dit ook voor uw school gebruikt kan worden en wat de kosten hiervan zijn.
Muismedia werkt sinds 2006 veel voor Stichting BOOR.

Deze stichting verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zijn er 85 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven.

 

Voorbeelden van producten voor BOOR zijn:

Ook voor OOADA en Stichting Librijn zijn al veel hulpmiddelen ontwikkeld.